"Nokaru"di mana Anda dapat membeli sayuran dari Karuizawa

Kantor Penjualan Kantor Manajemen Resor Kazumi Minami Karuizawa

12154-276 Nishinomaki, Kota Shimonita, Distrik Kanra, Prefektur Gunmatautan sheridan

1166-50 Hatsuchi, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, Prefektur Nagano