"Nokaru"where you can eat vegetables from Karuizawa

sheridan link

1166-50 Hochi, Karuizawa-machi, Kitasaku-gun, Nagano Prefecture
TWIN LINE HOTEL KARUIZAWA [Jose Luis Karuizawa] Link

1151-11 Karuizawa, Karuizawa Town, Kitasaku District, Nagano Prefecture